وحشتناک‌ترین دوره تاریخی از نظر آزادی دوره رضاخان بود/رضاخان تنها یک مجری بود

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، دومین نشست بررسی وضعیت پهلوی اول با موضوع «رضاشاه و آزادی» دوشنبه ۸ مردادماه  در حضور رنجبر کرمانی و مسعود

ادامه

سلیمی نمین: زیبا‌کلام تاریخ را هنرمندانه جعل می کند/ زیبا‌کلام: با کشف حجاب مخالفم

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، نشست «رضاشاه؛ استقلال یا وابستگی» امروز عصر با حضور صادق زیباکلام عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عباس سلیمی‌نمین

ادامه

سلیمی نمین: زیبا‌کلام تاریخ را هنرمندانه جعل می کند/ زیبا‌کلام: با کشف حجاب مخالفم اما آن را می‌فهمم

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، نشست «رضاشاه؛ استقلال یا وابستگی» امروز عصر با حضور صادق زیباکلام عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عباس سلیمی‌نمین

ادامه