سخنرانی رئیس فدراسیون جهانی صهیونیست در انگلیس

خبرگزاری فارس،روز بیستم ماه مه سال ۱۹۱۷، کنفرانس ویژه‌ای با شرکت نمایندگان انجمن‌های صهیونیستی شهرهای مختلف انگلیس، به ریاست دکتر حیم وایزمن، در لندن تشکیل شد یک علت برپائی این کنفرانس دریافت خبرهایی از فلسطین و علت دیگر آن آگاه ساختن انجمن‌های صهیونیستی از طریق نمایندگان از اوضاع سیاسی و تاثیر آن بر جنبش ملی یهود بود.

نشست این کنفرانس که گروه کثیری از نمایندگان انجمن‌های صهیونیستی سراسر انگلیس در آن حضور داشتند سرتاسر روز بیستـم ماه مه ۱۹۱۷، ادامه یافت این همایش با نطق حیم وایـزمن رئیس فدراسیون صهیونیستی انگلیس که در آن اوضاع سیاسی جهان را تشریح کرده بود آغاز شد.

وی در سخنان خود گفت: از زمان آخرین همایش صهیونیستی، رویدادهای مهمی بوقوع پیوسته که سرنوشت یهودیان را در سراسر جهان سخت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اولین رویداد بسیار مهم انقلاب روسیه بود. به طرزی معجـزه‌آسا و یک شبه، زنجیر اسارت و بردگی که ملت بزرگ یکصد و پنجاه تا یکصد و شصت میلیونی روسیه را به بند کشیده بود از هم گسست و روسیـه آزاد، پا به عرصه حیات گذاشت.

از صمیم قلب به تمامی کسانی که در راه انقلاب روسیه مبارزه کردند و تحت حکومت جدید به مبارزات خود ادامه خواهند داد تبریک می‌گوئیم. بی‌تردید، رویدادی با این عظمت نمی‌تواند عاری از تشنج باشد.

چه بهتر که اوضاع روسیه به همین منوال ادامه یابد اما کاملا مشخص است که سرنوشت یهودیان و سرنوشت جنبش صهیونیستی تا حدود زیادی به آرامش و ثبات اوضاع در این گوشه از جهان بستگی دارد و من اطمینان دارم که سازمان‌های صهیونیستی در سراسر جهان بویژه دوستان روسی ما تا آنجا که در توان دارند برای برقراری ثبات و آرامش در روسیه تلاش خواهند کرد برخی از ما و حتی برخی از دوستان ما و بویژه مخالفان ما در باره آنچه بر سر جنبش صهیونیستی در پی انقلاب روسیه خواهد آمد شتابزده نتیجه‌گیری کرده‌اند.

آنها می‌گویند با وقوع انقلاب در روسیه، انگیزه جنبش صهیونیستی تا حدود زیادی از میان رفته است. یهودیان روسیه، آزاد شده‌اند. آنها دیگر به پناهگاهی در خارج از روسیه یعنی فلسطین نیازی ندارند.

هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند تا این اندازه ساختگی و نادرست باشد. هدف از براه انداختن جنبش صهیونیستی، هرگز پایان بخشیدن به وضعیت یهودیان روسیه یا کشورهای دیگر نبوده است. آرمان اصلی صهیونیسم، در گذشته و حال، مبارزه فناناپذیر ملی یهود، برای داشتن موطنی برای خود، یک مرکز ملی، موطنی ملی با زندگی ملی بوده است.

این آرمان امروزه بیش از هر زمان دیگر اعتبار دارد. جامعه آزاد و مقتدر یهودیان در روسیه از تلاش‌های سازمان صهیونیستی قدردانی خواهد کرد. هم اکنون نیز پشتیبانی جامعه یهودیان روسیه از سازمان صهیونیستی مشهود است، جامعه یهودیان روسیه اکنون با سرافرازی، آشکارا و آزادانه خواست‌های ملی خود را تدوین می‌کند و شیوه کار آنان می‌تواند برای جوامع آزاد یهودی در غرب الگو و مایه دلگرمی باشد. همه شما از همایش‌هائی که در سراسر روسیه و همایش اخیر در مسکو که هفت هزار یهودی در آن شرکت داشتند، مطلع هستید. بسیاری از یهودیان غربی باید از این همایش‌ها و اینکه یک یهودی آزاد و سر بلند چگونه باید سخن بگوید، درس بگیرند. از اینرو، آینده صهیونیسم در روسیه امیدوارکننده است.

حال باید دید آرزوهای ما چیست و چگونه این آرزوها تحقق خواهند یافت؟ البته قصد ندارم در این همایش به پیشگوئی بپردازم اما تلاش خواهم کرد تا سر حد امکان خطوط اصلی برنامه‌ها و چگونگی اجرای آنها را تشریح کنم.

اما پیش از ترسیم خطوط برنامه‌های خود و چگونگی اجرای آنها، اجازه می‌خواهم یک یا دو عبارت را که شاید بتوان از آنها به عنوان سوءتفاهم یا اشتباه یاد کرد،روشن کنم. یکی از این عبارات، همواره در روزنامه ها تکرارمی‌شود و عبارت دوم را از دوستان خود اعم از یهودی یا غیر یهودی می‌شنویم، اینکه جنبش صهیونیسم تلاش می‌کند تا هر چه زودتر یک کشور یهودنشین در فلسطین ایجاد کند. دوستان آمریکائی ما حتی از این نیز فراتر می‌روند و نوع نظام این کشور را نیز “جمهوری یهودنشین” ۱ تعیین کرده‌اند.

گرچه از صمیم قلب از این گونه اظهارات به عنوان جلوه بارز اراده ملی یهود استقبال می‌کنیم، اما نمی‌توانیم این گونه اظهارات را سیاستمدارانه و معقولانه تلقی کنیم.

جنبش صهیونیستی هر اندازه نیز که قوی باشد و هر قدر که سرشار از شور و شوق باشد هر کس که در کوران فعالیت سازمان صهیونیستی قرار داشته باشد می‌داند که شرایط هنوز برای تأسیس بدون مقدمه کشور یهودی نشین فراهم و آماده نیست.

کشورها باید به آرامی، به تدریج، سازمان یابند و با شکیبائی ساخته شوند. از اینرو، ما می‌گوئیم، گرچه تأسیس کشور یهودی نشین در فلسطین، هدف غائی ما و هدف اصلی تلاش‌های صهیونیستی است، اما راه دستیابی به هدف، در گرو یک رشته مراحل واسطه، قرار دارد.

یکی از این مراحل واسطه که من امیدوارم بر اثر این جنگ بوجود آید، حمایت کشور قدرتمندی همچون انگلیس از کشور بر حق فلسطین است. یهودیان در زیر بال و پر چنین قدرتی، می‌توانند رشد کنند و تشکیلات اداری خود را بدون مخدوش کردن منافع مشروع جمعیت غیر یهود، تأسیس و برنامه صهیونیستی را اجرا کنند.

مجازم تا در این همایش اعلام کنم که حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلیس آماده است تا از برنامه‌های ما حمایت کند. این نکته را نیز باید اضافه کنم که انگلیس با هماهنگی با قدرت های متفق، به حمایت از ما بر خواهد خواست. دوست، رئیس و رهبر ما، آقای سوکولوف که به علت مسئولیت های مهم صهیونیستی نتوانسته است در این همایش حضور یابد، از فرانسه و ایتالیا دیدن کرده است و همدلی وحمایت کامل دولت های هردو کشور را به دست آورده است.

از جمله مشکلات و مسائل مهم مربوط به تعیین سرنوشت آتی فلسطین، مسأله حساس و ظریف اماکن مقدس است. نیازی نمی بینم که در این همایش تاکید کنم که یهودیان در نهایت دقت و وسواس احساسات تمامی گروهها و فرقه های مذهبی در فلسطین را محترم خواهند شمرد. [ !] بحث درباره چگونگی حل این مسأله پیچیده که یکی از نکات مهم روابط بین المللی محسوب می‌شود، از عهده ما خارج است.

بالاترین محافل کاتولیک هم به ما اطمینان داده‌اند که به تأسیس موطن ملی یهودیان در فلسطین نظر مساعدی دارند و از دیدگاه مذهبی، دلیلی برای مخالفت و اینکه ما همسایگان خوبی برای آنها خواهیم بود نمی‌بینند. امیدوارم که همسایگان خوبی باشیم.

اکنون اجازه می‌خواهم به مسائل داخلی جنبش صهیونیستی بپردازم. با وجود اعتماد و اطمینان به پیروزی نهائی یهودیان، مایه بسی تأسف است که در شرایط و دقایق حساس کنونی، آنان از وحدت لازم برخوردار نیستند. خانم‌ها، آقایان، ناتوانائی ما به ایجاد وحدت میان همه یهودیان در این لحظه حساس نه تنها مایه تأسف بلکه سرافکندگی شدید است.

اما جنبش صهیونیستی مسئول این پراکندگی نیست. شاید این گناه متوجه مخالفان مانیز نباشد. باید این کاستی را نتیجه شرایط حاکم بر زندگی یهودیان در دوران پراکندگی دانست که بین آنان چنان شکاف ژرفی ایجاد کرده است.

جای بسی تأسف است که هنوز اقلیت کوچکی وجود دارد که موجودیت یهودیان را در مقام یک ملت، نمی‌پذیرد. اما در این باره نباید تردید داشت و من با صراحت اعلام می‌کنم که در صورت برپائی همه پرسی و آزمون، اکثریت یهودیان به طور قطع در کنار ما قرار خواهد گرفت.

خانم‌ها، آقایان، به شما هشدار می‌دهم که این آزمون فرا خواهد رسید و شاید زودتر از آنچه که فکر می‌کنیم فرا برسد. در این لحظه خطیر از شما می‌خواهم تا از دل و از جان در صفی واحد در پشت سر رهبران خود که آنها را در این لحظه حساس از تاریخ جهان برای این مأموریت انتخاب کرده‌اید، بایستید.

ما نمی‌خواهیم جهان شاهد جنگ میان برادران باشد. ما چنان از سوی دشمنان بی‌شمار محاصره شده‌ایم که فرصت این تفنن را نداریم اما به آنان که در برابر ما قد علم کنند هشدار می‌دهم که ما برای دفاع از آرمان به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا در مسئولیت دشواری که بر عهده گرفته‌ایم اخلال کند و به تمامی مخالفان خود می‌گوئیم که جنبش صهیونیستی را به حال خود بگذارید.

سخنرانی وایزمن با ابراز احساسات مکرر حاضران قطع می‌شد و نمایندگان، چه بلافاصله بعد از سخنرانی و چه در جریان بحث‌هائی که در همایش صورت گرفت، به شدت از آن استقبال کردند.

اهمیت سخنرانی وایزمن رهبر فدراسیون جهانی صهیونیسم را می‌توان در پرده‌برداری از انگیزه‌ها و اهداف واقعی جنبش صهیونیستی جستجو نمود و ادبیات تهدیدآمیزی که در قبال دیگر یهودیان مخالف صهیونیسم به کار گرفته بود.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *