نقش شهید صدوقی در ساماندهی مبارزات مردمی در یزد/گزارش ساواک از تشکر امام خمینی از مردم یزد در سال ۵۶

خبرگزاری فارس ـ تاریخ: آیت‌الله محمد صدوقی، از روحانیون مبارزی بود که نقش فراوانی در روشنگری مردم یزد در دوران نهضت اسلامی داشت. او

ادامه