جبهه ملی با ترور رزم‌آرا موافق بود/ آیت‌الله کاشانی می‌توانست حکومت اسلامی تشکیل دهد

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، روش سیاسی آیت‌الله کاشانی مانند شهید مدرس، سیدمحمدتقی خوانساری پارلمانتاریسم بود. آیت‌الله کاشانی مبارزات ملی را بر سایر

ادامه