«سلطنت» بازیچه قدرت‌های غربی‌ بود/ ماجرای برخورد تحقیرآمیز رهبران متفقین با محمدرضا پهلوی

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ رکن اصلی سلطنت پهلوی در طول بیش از نیم قرن حاکمیت در ایران،

ادامه